10 % van de winst van trainingen Spelen in Stilte en verkoop van boeken wordt besteed aan het volgende doel: het creëren van kunstonderwijskansen op plekken met minder mogelijkheden in de vorm van scholingen en/of leermiddelen, en alles wat daartoe in de ruimst mogelijke zin bevorderlijk kan zijn.*

De eerste donaties in 2018 van beide 300 euro zijn gegaan naar de Steiner School in Arua – Uganda en de Stichting Naar School in Haiti die van dit budget nieuwe leermiddelen aanschaffen voor kunstonderwijs. Directeur van de scholen Marijke Zaalberg deed daarnaast kosteloos mee met een training Spelen in Stilte.

In 2019 heeft Irma in Gambia 30 boeken ‘Mindful at School’ verspreid op verschillende scholen en voor 300 euro aan leermiddelen gekocht en gedoneerd: schriften, papier, kleurpotloden, pennen en stiften. Daarnaast is er 300 euro gestort op de rekening van de Lybert School in Banjul om ervoor te zorgen dat drie kinderen die hun vader verloren toch naar school kunnen blijven gaan.

*De stichting HeART 4 Education is op 28 december 2018 opgeheven omdat de kosten voor het instandhouden van een kleine stichting hoog zijn, de 10% blijven we besteden aan goede doelen. (Tot nu toe jaarlijks meer dan 10%).

 

Mindful at School - Gambia
Lybert School Gambia
Lybert School Gambia
River Side Nursery School Gambia

Mr. Essa Bangali is directeur van de International Lybert School in Banjul (Gambia). Ik kwam in contact met de school doordat ik fruitsap kocht bij Mr. Kebba Biyai. Zijn kinderen gaan naar de Liberty School en hij is ook gids en bracht me er naar toe. Zijn telefoonnummer is +2207775160

Wilt u de school bezoeken of hulp bieden, neem contact op met Mr. Bangali: internationallybert@yahoo.com

Steiner School Uganda

De Steiner School in Arua Uganda heeft 370 leerlingen. De directeur van de school is Jimmy Olega. We kennen elkaar van een kunsteducatie project in Denemarken en ik ben onder de indruk van zijn werk, met een heel groot hart voor (kunst)onderwijs.

Informatie: Steinder School Arua P.O. Box 384 Arua, Oeganda Bankrekening # 0700100692 – BIC: HFINUGKA

Locatie: Arua, West Nile sub-region, Oeganda, Oost Afric

Steiner School Uganda

Haiti is een van de armste landen ter wereld. Meer dan 80% van de mensen zijn analfabeet en werkloos. Marijke Zaalberg woonde bij ons in het dorp en 20 jaar geleden besloot ze naar Haiti te gaan. Ze starte haar stichting en doet fantastisch werk. Samen met haar collega’s zet ze zich in om het leven van 800 kinderen in Haïti te verbeteren met onderwijs. Daarnaast krijgen de kinderen elke dag een warme maaltijd en  als dat nodig is medische zorg en onderdak. Er is een school in Kablain en in  Godinot, hoog in de bergen.

Meer informatie over Marijkes stichting is te vinden op deze website.

Stichting naar School in Haïti
Marijke Zaalberg - Haïti

Reactie uit Oeganda 16-01-2019 (publicatie met permissie)

Dear Irma,

With much honor and pleasure, I wish to acknowledge receipt of the above sum of money you donated to support my school project.
I’m more than grateful to you for your heart for education and love for humanity. 
We met in 2016, shared educational issues and ideas, became development partners, friends and above all you’ve become my mentor in performing arts as well as visual arts. We are still learning from one another.
I have so many friends abroad but not so many of them have the heart you have. I’m more than grateful and thankful to you, for your endless love for education.
I would like to thank you for your donation and pray that ‘may God bless the work of your hand, give you more opportunities for sponsorships and above all bless your projects. 
 
Kind regards, Jimmy