10 % van de winst van trainingen Spelen in Stilte en verkoop van boeken wordt besteed aan het volgende doel: het creëren van kunstonderwijskansen op plekken met minder mogelijkheden in de vorm van scholingen en/of leermiddelen, en alles wat daartoe in de ruimst mogelijke zin bevorderlijk kan zijn.

De stichting HeART 4 Education is op 28 december 2018 opgeheven omdat de kosten voor het instandhouden van een kleine stichting hoog zijn, de 10% blijven we besteden aan goede doelen.

De eerste donaties van beide 300 euro zijn gegaan naar de Steiner School in Arua – Uganda en de Stichting Naar School in Haiti die van dit budget nieuwe leermiddelen aanschaffen voor kunstonderwijs. Marijke Zaalberg deed daarnaast kostenloos mee met een training Spelen in Stilte.

De Steiner School in Arua Uganda heeft 370 leerlingen. De directeur van de school is Jimmy Olega. We kennen elkaar van een kunsteducatie project in Denemarken en ik ben onder de indruk van zijn werk, met een heel groot hart voor (kunst)onderwijs.

Informatie: Steinder School Arua P.O. Box 384 Arua, Oeganda Bankrekening # 0700100692 – BIC: HFINUGKA

Locatie: Arua, West Nile sub-region, Oeganda, Oost Afric

Haiti is een van de armste landen ter wereld. Meer dan 80% van de mensen zijn analfabeet en werkloos. Marijke Zaalberg woonde bij ons in het dorp en 20 jaar geleden besloot ze naar Haiti te gaan. Ze starte haar stichting en doet fantastisch werk. Samen met haar collega’s zet ze zich in om het leven van 800 kinderen in Haiti te verbeteren met onderwijs. Daarnaast krijgen de kinderen elke dag een warme maaltijd en  als dat nodig is medische zorg en onderdak. Er is een school in Kablain en in  Godinot, hoog in de bergen.

Meer informatie over Marijkes stichting is te vinden op deze website.

Reactie uit Oeganda 16-01-2019 (publicatie met permissie)

Dear Irma,

With much honor and pleasure, I wish to acknowledge receipt of the above sum of money you donated to support my school project.
I’m more than grateful to you for your heart for education and love for humanity. 
We met in 2016, shared educational issues and ideas, became development partners, friends and above all you’ve become my mentor in performing arts as well as visual arts. We are still learning from one another.
I have so many friends abroad but not so many of them have the heart you have. I’m more than grateful and thankful to you, for your endless love for education.
I would like to thank you for your donation and pray that ‘may God bless the work of your hand, give you more opportunities for sponsorships and above all bless your projects. 
 
Kind regards, Jimmy